خدمات مشاوره و مهندسی HSE

تجربه همکاری مدیران ارشد

شرکت ngi پیشگیری از حوادث و خطرات بهداشتی و هم­چنین حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک ماموریت جهانی در بالاترین اولویت در تمام پروژه‌­های خود، بدون در نظر گرفتن به میزان هم­کاری، در نظر می­‌گیرد.

شرکت ngi طیفی از خدمات دارای کیفیت را در حوزه‌­های مشاوره و مهندسی به مشتریان خود ارائه می­‌دهد تا به ایشان در موارد زیر کمک­ رسانی شود.

اطمینان حاصل شود که کارکنان به علت کاری که انجام می­‌دهند آسیب نمی­‌بینند و یا بیمار نمی­‌شوند.
فرهنگی رو به رشد در بهداشت و ایمنی ایجاد شود که در آن کار ایمن و حفظ سلامتی برای همه به طبیعت دوم تبدیل شود.

چگونگی مدیریت بهتر در سلامت و ایمنی را دریابند.

با وظایف قانونی خود برای محافظت از سلامت و ایمنی کارکنان در کنار رعایت اصول حفاظت از محیط زیست آشنا شوند.

شرکت ngi با سازمان‌‌های جهانی مانندTotal، Petrofac، Hyundai، Proudfoot consultancy ، Pegasus International، European Gas Turbines، SLT و … و 13 سال سابقه موفق این شرکت در ارایه خدمات مشاوره HSE در پروژه‌ های بزرگ ملی در حوزه‌‌های نفت و گاز، راه و ساختمان، معدن و … و دست‌‌یابی به رکورد بی‌‌همتای 10 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه‌ی عمده در چهار سال گذشته، شرکت ngi را به عنوان شرکتی پیشرو در طراحی، توسعه و پیاده‌سازی متدلوژی‌ها و سیستم‌‌های مدیریت HSE بر اساس استانداردهای روز جهان معرفی نموده است.

روش‌ های کارآمد و بهینه‌ی شرکت ngi در شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌، تهیه چک‌ لیست‌ها و روش‌‌های اجرایی، فنی و نظارتی در کنار سایر خدمات اجرایی این شرکت مانند طراحی، برگزاری و ارزیابی مانورهای آموزشی، تامین نیروی انسانی شایسته و کارآمد برای اجرا و پایش، و ارایه‌ی خدمات آتش نشانی و پزشکی، شرکت ngi را قادر ساخته است خدمات مشاوره خود را در بستری سیستماتیک و روش‌مند ارایه دهد و از نیروی کار، دارایی و اعتبار کارفرمایان محترم به بهترین شیوه پاسداری نماید.

خدمات مشاوره و مهندسی HSE شرکت ngi عبارتند از:

  • برنامه‌‌ریزی، پیاده‌ سازی، اجرا و پایش سیستم‌ های مدیریت HSE
  • ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE.
  • تهیه و به‌ روز رسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE.
  • تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌ کارهای کنترل خطرات
  • طراحی و سناریو نویسی، برنامه‌‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی – عملیاتی.
  • ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌ آور محیط کار و محیط زیست و ارائه‌ی راه‌ کارهای بهبود.
  • تعیین و به‌ روز رسانی پارامترها و شاخص‌‌های کلیدی عملکردی در سیستم‌‌های مدیریت HSE.
  • طراحی، به‌ روز رسانی و اجرای سیستم یکپارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE.
  • مشاوره در خصوص مهندسی حریق در ساختمان‌‌ها و سازه‌‌های صنعتی و غیرصنعتی.
  • برنامه‌ ریزی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل جاده‌ای و آبی در پروژه.

شرکت ngi  پیشگیری از حوادث و خطرات بهداشتی و هم­چنین حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک ماموریت جهانی در بالاترین اولویت در تمام پروژه­‌های خود، بدون در نظر گرفتن به میزان هم­کاری، در نظر می­گیرد.

شرکت ngi  طیفی از خدمات دارای کیفیت را در حوزه­‌های مشاوره و مهندسی به مشتریان خود ارایه می‌­دهد تا به ایشان در موارد زیر کمک­‌رسانی شود:

اطمینان حاصل شود که کارکنان به علت کاری که انجام می­‌دهند آسیب نمی­بینند و یا بیمار نمی­‌شوند.

فرهنگی رو به رشد در بهداشت و ایمنی ایجاد شود که در آن کار ایمن و حفظ سلامتی برای همه به طبیعت دوم تبدیل شود.

چگونگی مدیریت بهتر در  سلامت و ایمنی را دریابند.

با وظایف قانونی خود برای محافظت از سلامت و ایمنی کارکنان در کنار رعایت اصول حفاظت از محیط زیست آشنا شوند.

سایر خدمات شرکت