نوع صنعت:ساختمان
مکان پروژه:تهران – باکری
دامنه‌ی پروژه:
تعمیرات ساختمانی
کارفرمای اصلی:ماجد الفطیم و کارفور
پیمانکار اصلی:شرکت ساختمانی پارتانا
مشاور:شرکت گنو
نوع پروژه:تعمیرات و بازسازی
زیربنای پروژه:9000 متر مربع
خدمات شرکت ngi:استقرار سیستم مدیریت یکپارچه HSE
تامین نیروی انسانی
تامین تجهیزات ایمنی
تهیه روش ها و دستورالعمل های HSE
تهیه و اجرای مستندات HSE
اجرای آموزش های تخصصی HSE
مدت پروژه:8  ماه
تعداد LTI (بر حسب نفر) در زمان حضور شرکت ngi در پروژه:صفر