نوع صنعت:نفت و گاز
مکان پروژه:جزیره سیری
دامنه‌ی پروژه:
کارفرمای اصلی:شرکت نفت فلات قاره ایران
پیمانکار اصلی:شرکت پتروپی
نوع پروژه:پیش ‏راه ‏اندازی و راه ‏اندازی
خدمات شرکت ngi:استقرار سیستم مدیریت HSE
تامین نیروی تخصصی انسانی HSE
ارایه آموزش های تخصصی HSE
امداد و نجات
مدت پروژه:9  ماه
تعداد LTI (بر حسب نفر) در زمان حضور شرکت ngi در پروژه:صفر