نوع صنعت:آب و فاضلاب
مکان پروژه:تهران – شهرها و شهرک های غرب
دامنه‌ی پروژه:احداث و بهره برداری از تاسیسات و تصفیه‏ خانه ‏های شهرها و شهرک‏ های غرب
کارفرمای اصلی:شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران
نوع پروژه:ساخت و بهره‌برداری
خدمات شرکت ngi:ارایه خدمات مشاوره HSE
تامین نیروی متخصص انسانی HSE
استقرار مدیریت بهینه ایمنی و بهداشت کار بر اساس OHSAS 18001
مدت پروژه:14 ماه
تعداد LTI (بر حسب نفر) در زمان حضور شرکت ngi در پروژه:صفر