گیر افتادن داخل، زیر یا بین

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
آسیبی است که در آن بخش یا تمام بدن شخص بین قسمت‌های چرخان و یا دیگر بخش‌های ماشین‌آلات فشرده (له) شود و آسیب ببیند.


مانند :
گیر افتادن بین لوله‌های چرخان یا اجسام در حال حرکت؛ له‌شدن بین یک کشتی و لنگرگاه؛ و …
علاوه بر این، رویدادهای حمل و نقل موتوری که همراه با واژگون شدن است نیز شامل این دسته‌بندی می‌شوند.

Word: Caught in, under or Between


Category:
Incident/event


Definition:
Injury where injured person is crushed or similarly injured between machinery moving parts or other objects,


Example: 
Caught between rolling tubulars or objects being moved, crushed between a ship and a dock, or similar incidents. Also includes vehicle incidents involving a rollover.


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه