چرخه عمر

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
سیستم مدیریت


شناسه :
مراحل مختلف و متوالی کسب و کار که تمام طول عمر یک سرمایه یا فعالیت های پروژه از آغاز تا پایان را در بر می گیرد.


مانند :
معمولاً، کسب و کارهای نفت و گاز چرخه عمری دارند که شامل: تحقیق و جستجوی تکنولوژی تا دستیابی به منابع جدید از طریق اکتشاف، طراحی و ساخت تاسیسات، راه اندازی، عملیات نرمال و توقف؛ حمل و نقل هیدروکربن ها به بازار بصورت نفت، گاز یا محصولات پالایش شده؛ و متوقف کردن تاسیسات در پایان عمر است.

Word: Lifecycle


Category:
Management system


Definition:
Multiple and consecutive business phases that span the entire period of an asset or project’s activities from conception to closure.


Example: 
Typically, oil and gas businesses experience lifecycle phases that include: technology research to access to new resources through exploration; the design and construction of facilities; start-ups, normal operations and shutdowns; the transportation of hydrocarbons to market as oil, gas or refined products; and when facilities are decommissioned at end of life.


Reference: 
IOGP Report No.510, Operating Management System Framework- 2014

« بازگشت به واژه نامه