فراوانی آسیب های منجر به اتلاف وقت

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
آسیب شغلی


شناسه :
تعداد آسیب های منجر به اتلاف وقت (مرگ و میرها+ موارد منجر به روز کاری از دست رفته) به ازاء هر 1,000,000 ساعت کاری است.


مانند :

Word: Lost Time Injury Frequency (LTIF)


Category:
Occupational injury


Definition:
The number of lost time injuries (fatalities + lost work day cases) per 1,000,000 work hours.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه