غواصی، زیر دریا، ربات کنترل از راه دور زیر دریایی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
عملیاتی که شامل غواصی است (به تعریف عملیات غواصی مراجعه شود)، تجهیزات و فعالیت های زیر دریا و/یا عملیاتی که شامل استفاده از ربات کنترل از راه دور زیردریایی (ROV) است.


مانند :

Word: Diving, subsea, ROV


Category:
Activity


Definition:
Operations involving diving (see definition for diving operations), subsea equipment or activities and/or operations involving underwater remotely operated vehicles (ROV).


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه