عدم توجه/ به هم خوردن تمرکز به دلیل دغدغه های غیر کاری/ استرس

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
شخص درگیر در واقعه، در حال اجرای یک فعالیت عادی باشد، از قبیل راه رفتن، نشستن، قدم زدن و غیره، بدون اینکه فکرش هوشیار باشد یا اینکه تمرکزش به هم خورده و متوجه کار جاری نباشد. شخص، تحت فشار روانی بالایی باشد از ناحیه مسائل کاری/ شخصی یا نیازها/ سمت و سوهای متضاد یا وقتی که کار در حال انجام، نیازمند قضاوت و تصمیم گیری باشد که ایجاد استرس کند، به عنوان مثال، تصمیماتی که از نظر زمانی حساس است، روی نتیجه سرمایه گذاری زیادی شده باشد، اطلاعات ناقصی که باید تصمیم گیری بر پایه آنها انجام شود.


مانند :

Word: Lack of attention/distracted by other concerns/stress


Category:
Incident/event


Definition:
The person involved was performing a routine activity, such as walking, sitting down, stepping, etc. without conscious thought or was distracted and not attentive to the work in progress. The person was under high stress from either work/personal issues or conflicting directions/demands contributed to an incident or the work being done required judgement and decision making that created stress, e.g. time sensitive decisions, high stakes in the outcome, incomplete information in which to base the decision.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه