رفت و آمد کاری

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
سفر کاری زمانی آغاز می شود که کارگر در ماشین نشسته و برای ترک محل آماده می شود و زمانی خاتمه می یابد که کارگر به خانه یا محل کار می رسد و وسیله نقلیه در محل پارک شده و دنده خلاص می شود.


مانند :

Word: Commuting travel


Category:
Incident/event


Definition:
Commute travel begins when the worker is seated in the vehicle in preparation for departure and ends when the worker arrives at their home or worksite and the vehicle is placed in park or taken out of gear.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه