خشکی (ساحل)

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
مکان


شناسه :
تمام فعالیت ها و اموری که در منطقه وسیعی از خشکی انجام می شود، که شامل مواردی است که در باتلاق ها، رودخانه ها و دریاچه ها انجام می شود. حمل و نقل از خشکی به خشکی، کار خشکی به حساب می آید، حتی اگر پروازها (برای حمل و نقل) بر فراز آب ها انجام شود.


مانند :

Word: Onshore


Category:
Location


Definition:
All activities and operations that take place within a landmass, including those on swamps, rivers and lakes. Land-to-land aircraft operations are counted as onshore, even though flights may be over water.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه