حمل و نقل- زمینی

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
شامل وسایل نقلیه موتوری است که برای حمل و نقل روی زمینی مردم و کالاها طراحی شده اند، از جمله خودروها، اتوبوس ها، کامیون ها. رویدادهایی که طی آن، افراد پیاده با یک وسیله نقلیه برخورد می کنند، به عنوان رویدادهای حمل و نقل زمینی طبقه بندی می شوند. رویدادهایی که ناشی از یک جرثقیل متحرک است، وقتی به عنوان رویداد حمل و نقل زمینی در نظر گرفته می شوند که جرثقیل در حال جابجایی از مکانی به مکان دیگر باشد.


مانند :

Word: Transport – Land


Category:
Activity


Definition:
Involving motorized vehicles designed for transporting people and goods over land, e.g. cars, buses, trucks. Pedestrians struck by a vehicle are classified as land transport incidents. Incidents from a mobile crane would only be land transport incidents if the crane were being moved between locations.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه