حمله و عمل خشونت بار

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
برخورد عمدی، تهدید یا آسیب بدنی که به وسیله یک شخص، اشخاص و یا حتی به وسیله اقدامات آسیب‌رسانِ خشونت بار که قصد و غرض آن ناشناخته است، ایجاد می شوند. آسیب عمدی به دارایی‌ها نیز شامل این گروه است.


مانند :

Word: Assault and violent act


Category:
Incident/event


Definition:
Intentional attempt, threat or act of bodily injury by a person or person(s) or by violent harmful actions of unknown intent, includes intentional acts of damage to property.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه