حفاری

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
زمینه کاری


شناسه :
تمام فعالیت های حفاری اکتشافی، توصیفی و توسعه ای، وایرلاین (برای نمودارگیری)، تکمیل و تعمیر چاه است و علاوه بر این، امور اداری، مهندسی، ساخت، تامین مواد و ترابری آن ها را شامل می شود. حفاری، شامل آماده سازی سایت، برپایی و برچیدن دکل و احیای سایت های حفاری است که ذیل عملیات تکمیل چاه قرار دارد.


مانند :

Word: Drilling


Category:
Work function


Definition:
Includes all exploration, appraisal and production drilling, wireline, completion and workover as well as their administrative, engineering, construction, materials supply and transportation aspects. It includes site preparation, rigging up and down and restoration of the drilling site upon work completion.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه