برخورد کردن با

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
رویداد/ اتفاق


شناسه :
رویدادها/اتفاقاتی که آسیب آن ها ناشی از برخورد با تجهیزات و ماشین آلات، یا با اشیاء در حال پرواز یا سقوط است. بعلاوه، شامل رویدادهای حمل و نقل موتوری است هر گاه که به وسیله نقلیه ضربه وارد شود یا این که وسیله نقلیه به شیء که ثابت است، برخورد کند.


مانند :

Word: Struck By


Category:
Incident/event


Definition:
Incidents/events where injury results from being hit by moving equipment and machinery, or by flying or falling objects. Also includes vehicle incidents where the vehicle is struck by or struck against another object.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه