باربرداری، جرثقیل، باربندی، عملیات عرشه ای

نویسنده : بدون دیدگاه
رده:
فعالیت


شناسه :
فعالیت هایی که مربوط به استفاده از تجهیزات مکانیکی باربرداری و بالا بردن بار، سرهم کردن و جدا کردن تجهیزات دکل حفاری و مدیریت لوله حفاری بر روی دکل است.


مانند :

Word: Lifting, crane, rigging, deck operations


Category:
Activity


Definition:
Activities related to the use of mechanical lifting and hoisting equipment, assembling and disassembling drilling rig equipment and drill pipe handling on the rig floor.


Example: 


Reference: 
IOGP Report 2015su, Safety data reporting user’s guide- 2015 data

« بازگشت به واژه نامه