طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن اندروید برنامه نویسی اندروید نرم افزار تاکسی یاب دوره‌های Outdoor – شرکت نداگستر ایمنی | NGI

دوره‌های Outdoor

دوره‌های Outdoor (درخواستی یا پروژه‌ای) به دوره‌هایی اطلاق می‌گردد که در آن یک سازمان یا شرکت بر حسب نیاز خود، از آکادمی NGI، خدمات آموزشی درخواست ‌نماید. در این روش، آکادمی NGI بسته خدمات آموزشی را ویژه‌ی آن سازمان ارایه خواهد داد. این خدمات می‌تواند دربرگیرنده‌ی موارد زیر باشد:

amozesh3

۱: نیازسنجی آموزشی همراه با ارایه خدمات زیر به عنوان پیش‌درآمد نیازسنجی سازمانی:

   ۱٫۱: کاستی‌سنجی (Gap Analysis) در پروژه‌ها و سازمان‌های صنعتی

   ۱٫۲: ارزیابی و مدیریت ریسک سازمان‌ها و پروژه‌ها

   ۱٫۳: ممیزی‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنایع گوناگون

۲: تدوینِ برنامه‌ریزیِ آموزشی مطابق با دامنه فعالیت‌ سازمان‌ها و پروژه‌ها

۳: برگزاری دوره‌های آموزشی

۴: اندازه‌گیری اثربخشی دوره‌های آموزشی

۵: تدوین دستور‌العمل‌های HSE و آموزشی

۶: تامین نیروی انسانی کارآزموده برای HSE و آموزش در سازمان‌ها و پروژه‌ها