پروژه توسعه میدان نفتی یاران شمالی

نویسنده : موضوع : پروژه ها بدون دیدگاه

پروژه توسعه میدان نفتی یاران شمالی که بیش از سه سال به طول انجامید با موفقیت و بدون هیچ حادثه…

ادامه مطلب