تجربه همکاری مدیران ارشد شرکت ngi با سازمان‌ های جهانی مانند Total، Petrofac، Hyundai، Proudfoot consultancy، Pegasus International، European Gas Turbines، SLT و ... و 13 سال سابقه موفق این شرکت در ارایه خدمات مشاوره HSE در پروژه‌ های بزرگ ملی در حوزه‌ های نفت و گاز، راه و ساختمان، معدن و ... و دست‌ یابی به رکورد بی‌ همتای 10 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه‌ی عمده در چهار سال گذشته، شرکت ngi را به عنوان شرکتی پیشرو در طراحی، توسعه و پیاده سازی متدلوژی‌ ها و سیستم‌ های مدیریت HSE بر اساس استانداردهای روز جهان معرفی نموده است.

روش‌ های کارآمد و بهینه‌ی شرکت ngi در شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌، تهیه چک‌ لیست‌ها و روش‌ های اجرایی، فنی و نظارتی در کنار سایر خدمات اجرایی این شرکت مانند طراحی، برگزاری و ارزیابی مانورهای آموزشی، تامین نیروی انسانی شایسته و کارآمد برای اجرا و پایش، و ارایه‌ی خدمات آتش نشانی و پزشکی، شرکت ngi را قادر ساخته است خدمات مشاوره خود را در بستری سیستماتیک و روش مند ارایه دهد و از نیروی کار، دارایی و اعتبار کارفرمایان محترم به بهترین شیوه پاسداری نماید.

خدمات مشاوره و مهندسی HSE شرکت ngi عبارتند از:

  • برنامه‌ ریزی، پیاده‌ سازی، اجرا و پایش سیستم‌ های مدیریت HSE
  • ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
  • تهیه و به‌ روز رسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
  • تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌ کارهای کنترل خطرات
  • طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی – عملیاتی
  • ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌ آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌ کارهای بهبود
  • تعیین و به‌ روز رسانی پارامترها و شاخص‌ های کلیدی عملکردی در سیستم‌ های مدیریت HSE
  • طراحی، به‌ روز رسانی و اجرای سیستم یکپارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
  • مشاوره در خصوص مهندسی حریق در ساختمان‌ ها و سازه‌ های صنعتی و غیرصنعتی
  • برنامه‌ ریزی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل جاده‌ای و آبی در پروژه
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش عمومی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تخصصی HSE
نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش مدیریتی و استانداردهای HSE
برگزاری دوره‌های آموزش IOSH، NEBOSH، IIRSM و انجام آزمون نهایی و ارایه‌ی گواهی‌نامه از سازمان مربوطه
برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، اجرا و پایش سیستم‌های مدیریت HSE
ارزیابی و تامین نیروهای متخصص و مجرب HSE
تهیه و به‌روزرسانی مستندهای HSE بر پایه‌ی آخرین استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
تعیین متدولوژی ارزیابی ریسک و انجام آن همراه با ارایه‌ی راه‌کارهای کنترل خطرات
طراحی و سناریونویسی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مانورهای آموزشی - عملیاتی
ارزیابی و تحلیل عوامل زیان‌آور محیط کار و محیط زیست و ارایه‌ی راه‌کارهای بهبود
تعیین و به‌روزرسانی پارامترها و شاخص‌های عملکردی در سیستم‌های مدیریت HSE
طراحی، به‌روزرسانی و اجرای سیستم یک‌پارچه‌ی گزارش نویسی بر مبنای استانداردها و راهنماهای بین‌المللی HSE
مشاوره در خصوص مهندسی حریق در ساختمان‌ها و سازه‌های صنعتی و غیرصنعتی
برنامه‌ریزی و مدیریت ترافیک و حمل و نقل جاده‌ای و آبی در پروژه
تهیه تجهیزات ایمنی فردی و کارگاهی
تهیه تجهیزات ثابت و قابل حمل آتش‌نشانی
تهیه کیف زلزله و کیف کمک‌های اولیه
تهیه تجهیزات کلینیکی و اورژانس
طراحی، تهیه و اجرای سیستم‌های ایمن کار در ارتفاع و کار با طناب
طراحی، تهیه و نصب نشانه‌های هشدار دهنده‌ی ایمنی و آتش‌نشانی
طراحی، تهیه، نصب و راه اندازی سیستم‌های خودکار اعلام و اطفای آتش
طراحی و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌انشانی

این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.