تلفن
تلفن: 22971442-021 فکس: 22948951-021
نشانی
تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه افتخاریان، پلاک4، طبقه اول
ایمیل ها
Info@ngiltd.org ایمیل اصلی شرکت
HR@ngiltd.org ایمیل منابع انسانی و استخدام نیرو
HSE@ngiltd.org ایمیل مشاوره و خدمات
Support@ngiltd.org ایمیل خدمات و پشتیبانی
Commercial@ngiltd.org ایمیل بازرگانی
Academy@ngiltd.org ایمیل آموزش
Glossary@ngiltd.orgایمیل واژه نامه
Marketing@ngiltd.org بازاریابی
تلگرام
@NGIEarthquake_bot
@NGI_Academy
@ngiHSE
اینستاگرام
ngi.news