شرکت ngi مجموعه‌ی کاملی از تجهیزات آتش‌ نشانی ثابت و قابل حمل را ارایه می‌ نماید. این مجموعه شامل گستره‌ای از تجهیزات حفاظت فردی، تجهیزات فنی، لوازم جانبی و تجهیزات ویژه‌ی خطرناک را در حوزه‌ی آتش‌ نشانی شامل می‌ شود. برخی از این تجهیزات عبارتند از:

  • کلاه ایمنی آتش‌ نشانی
  • لباس‌ های محافظ آتش
  • دستکش آتش‌ نشانی
  • چکمه‌ های محافظ آتش
  • کپسو‌ل های خاموش‌کننده‌ی آتش چرخ‌دار و قابل حمل
  • نازل
  • اتصالات، کوپلینگ‌ ها و پروپورشنر ها
  • دستگاه‌ های حفاظت تنفسی، شیمیایی و اندازه‌گیری
  • انواع فوم‌ ها و سیال‌ های خاموش‌ کننده
  • تجهیزات ایستگاه‌ های آتش‌ نشانی

این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.