تجهیزات ایمنی برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از رویارویی با خطرات محل کار،  استفاده می‌شوند. آسیب‌ها و بیماری‌ها می‌توانند ازقبیل انجام فعالیت‌های خطرناک، پی‌آمد حوادث، مواجهه با مواد شیمیایی، رادیولوژی، فیزیکی، الکتریکی، مکانیکی، و یا سایر خطرات در محل کار باشند.

 

شرکت ngi با بیش از 13 سال تجربه در تهیه تجهیزات ایمنی و خدمات مهندسی، متعهد به ارایه‌ی مشاوره و خرید بهترین تجهیزات ایمنی قابل اعتماد و مناسب برای فعالیت‌های کاری در کارگاه‌ها و پروژه‌ها است. استفاده از تجهیزات مناسب و کارآمد، خود می‌تواند کارگران را به استفاده از آن‏ها تشویق نماید.

 

همچنین شرکت ngi می‌تواند برای کارگاه‌ها و پروژه‌های کارفرما، برنامه‌ها‌ی ایمنی و آتش‌نشانی تهیه و ارایه نماید که در آن مواردی مانند خطرات موجود درکارگاه، انتخاب، نگهداری و استفاده از تجهیزات، پایش برنامه برای اطمینان از اثربخشی آن و آموزش کارکنان برای استفاده از تجهیزات و کسب دانش در خصوص این‌که،

  • در چه هنگام از تجهیزات استفاده شود،
  • چه نوع تجهیزاتی باید استفاده شود،
  • شیوه‌ی درست استفاده از این تجهیزات چگونه است،
  • محدودیت‌های استفاده از این تجهیزات چیست، و
  • روش‌های مناسبِ حفظ و نگهداری، عمر مفید و اِمهای این تجهیزات چگونه است،

آورده خواهد شد.

نظرات و پیشنهادات

این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.