یکی از مهم‌ ترین خدمات شرکت ngi در مشاوره و مهندسی HSE، تامین نیروی انسانی کار آزموده و دارای صلاحیت در راستای ایجاد و سازمان‌ دهی واحد HSE همراه با اجرا و پایش سیستم مدیریت HSE برای سازمان‌ ها و پروژه‌ ها در صنایع گوناگون است. نیروهای انسانی شرکت ngi در این خدمات، تخصص‌ های زیر را در بر می‌ گیرند:

  • مدیر و سرپرست HSE
  • افسران HSE
  • مسوول گزارش‌ ها و مکاتبات HSE
  • کارشناسان متخصص HSE مانند برق،‌ کار در ارتفاع، باربرداری،‌ داربست‌ بندی و …
  • پزشک و پزشک‌ یار
  • گروه آتش‌نشانی و امداد و نجات
  • بازرسان و ممیزان HSE

کمیته‌ی استخدام در شرکت ngi برای ارزیابی و گزینش نیروهای انسانی، از سیستم و ساختار مدون و به‌ روزِ منابع انسانی، همراه با برگزاری آزمون‌ ها و مصاحبه‌ های تخصصی توسط مدیران شرکت بهره‌ می‌ گیرد که در این ساختار، ارزش‌ های اخلاقی،‌ مهارت‌ های فنی و علمی،‌ تحصیلات و تجربه‌ی کاری از مهم‌ ترین ارکان برای گزینش افراد هستند.

پشتیبانی شرکت ngi از نیروهای HSE که در اختیار کارفرما قرار می‌ دهد،‌ نقطه‌ی عطفی در موفقیت ارایه این خدمات است. آموزش، مشاروه، تهیه مستندات مورد نیاز،‌ ارزیابی‌ های دوره‌ ای و برنامه‌ ریزی برای ارتقای دانش و مهارت نیروهای انسانی، از مهم‌ ترین سرفصل‌ های شرکت ngi در پشتیبانیِ نفرات خود در خدمات تامین نیروی انسانی به شمار می‌ رود.

رضایت کارفرمایان پیشین و داشتن رکورد 10 میلیون نفر کارِ بدون حادثه در پروژه‌‌‌ های 4 سال گذشته‌ی شرکت ngi، خود گواهی است بر توانمندی ما در ارایه‌ی خدمات تامین و پشتبانی نیروهای انسانی مناسب در صنایع ایران.