شرکت ngi تجربه و توانایی ارایه‌ی خدمات طراحی، تجهیز و راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی کارگاهی در پروژه‌های مختلف صنعتی را دارد. این خدمات شامل موارد زیر می‌باشند:

  • طراحی و جانمایی ایستگاه‌های آتش‌نشانی
  • تهیه انواع خودروهای آتش‌نشانی با کاربری‌های گوناگون مانند Fire Truck، Fire Water Tender، Fire Commander
  • تهیه انواع نازل‌ها و مانیتورها
  • تهیه تجهیزات امداد و نجات (دستی و هیدرولیکی)
  • تهیه دستگاه‌های تنفسی
  • تهیه دستگاه‌های اندازه‌گیری

این فرم تماس فقط برای کاربران وارد شده در دسترس می باشد.