ایستگاه های آتش نشانی

شرکت ngi تجربه و توانایی ارایه‌ی خدمات طراحی، تجهیز و راه‌ اندازی ایستگاه آتش‌ نشانی کارگاهی در پروژه‌ های مختلف صنعتی را دارد. این خدمات شامل موارد زیر می‌ باشند:

  • طراحی و جانمایی ایستگاه‌ های آتش‌ نشانی
  • تهیه انواع خودروهای آتش‌ نشانی با کاربری‌ های گوناگون مانند Fire Truck، Fire Water Tender، Fire Commander
  • تهیه انواع نازل‌ ها و مانیتورها
  • تهیه تجهیزات امداد و نجات (دستی و هیدرولیکی)
  • تهیه دستگاه‌ های تنفسی
  • تهیه دستگاه‌ های اندازه‌گیری