خانه اصلی

[raw_html html=”[layerslider id="4"]” _made_with_builder=”true”][/raw_html]

چرا HSE ؟

با این‌ که هدف اصلی سیستم‌ های HSE جلوگیری از مرگ و میر، آسیب و بیماری در محل کار است، آمارها نشان‌ دهنده‌ی بیش از 200 مرگ و میر در سال به علت حوادث در محل کار، بیش از یک میلیون آسیب و بیش از دو میلیون بیماری‌ های مختلف ناشی از کار است.نگهداری نیروهای شایسته و بهبود کارآیی و همچنین بهره‌ وری کارکنان می‌ بایست در بالای فهرست اولویت‌ های صاحبان کسب و کار قرار گیرد. بنابراین جلوگیری از حوادث شغلی، آسیب‌ ها و بیماری‌ ها باید در اهداف کلیدی مدیران نمودار شود.

[benefits id=”2007c95d13107828776a7c0119c9487f” items=”[{"title":"\u0622\u06a9\u0627\u062f\u0645\u06cc ngi ","desc":"<span><b><center>\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634…. \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634…. \u0648 \u0628\u0627\u0632 \u0647\u0645 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634<\/center><\/b><\/span><br\/>\r\n\u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u0627\u0639\u062a\u0642\u0627\u062f \u062f\u0627\u0631\u06cc\u0645 \u06a9\u0647 \r\n\u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0627\u0645\u0644 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u067e\u06cc\u0634\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u0648 \u0628\u0631\u0648\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\r\n<br\/>\r\n\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0637\u0644\u0628…\r\n","link":"http:\/\/ngiltd.org\/fa\/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c-ngi\/","icon_type":{"benefit_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"3482","url":"\/\/ngiltd.org\/fa\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Academy-Icon.png"}}}},{"title":"\u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631\u0647 \u0648 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc","desc":"\u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0634\u062f \u0634\u0631\u06a9\u062a ngi \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f Total\u060c Petrofac\u060c Hyundai\u060c Proudfoot consultancy\u060c Pegasus \r\n<br\/>\r\n\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0637\u0644\u0628…\r\n<br>\r\n<br>","link":"http:\/\/ngiltd.org\/fa\/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C\/","icon_type":{"benefit_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"3483","url":"\/\/ngiltd.org\/fa\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Consultancy-Icon.png"}}}},{"title":"\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc ","desc":"\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0634\u0631\u06a9\u062a ngi \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631\u0647 \u0648 \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc HSE\u060c \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \r\n \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0632\u0645\u0648\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0635\u0644\u0627\u062d\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u0648\u0627\u062d\u062f HSE\r\n<br\/>\r\n\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0637\u0644\u0628…\r\n<br>\r\n<br>","link":"http:\/\/ngiltd.org\/fa\/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C\/","icon_type":{"benefit_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"3486","url":"\/\/ngiltd.org\/fa\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Manpowering-Icons.png"}}}},{"title":"\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u0637\u0641\u0627\u06cc \u0622\u062a\u0634","desc":"<br\/>\r\n\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc\u060c \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0648 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0637\u0641\u0627\u06cc \u0622\u062a\u0634 \r\n\u062d\u062f\u0648\u062f 93% \u0627\u0632 \u0622\u0633\u06cc\u0628\u060c \u062c\u0631\u0627\u062d\u0627\u062a \u0648 \u0645\u0631\u06af \u0648 \u0645\u06cc\u0631 \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06af\u0630\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\r\n\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0637\u0644\u0628 …","link":"http:\/\/ngiltd.org\/fa\/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9\/","icon_type":{"benefit_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"3488","url":"\/\/ngiltd.org\/fa\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Firefighting-Icons-1.png"}}}},{"title":"\u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0648 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a","desc":"\u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0648 \u0622\u062a\u0634\u00ac\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0628\u0647 \u062d\u062f\u0627\u0642\u0644 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647\u0647 \u0628\u0627 \u062e\u0637\u0631\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0622\u0633\u06cc\u0628\u00ac\u0647\u0627 \u0648 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc\u00ac\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u00ac\u0634\u0648\u0646\u062f\u060c \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u00ac\r\n<br\/>\r\n\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0637\u0644\u0628…","link":"http:\/\/ngiltd.org\/fa\/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7-2\/","icon_type":{"benefit_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"3484","url":"\/\/ngiltd.org\/fa\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Equipment-Icons.png"}}}},{"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0648 \u0646\u0635\u0628 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647\u200f \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0648 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc ","desc":"\u0627\u06cc\u0646 \u0622\u06a9\u0627\u062f\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u060c \u0641\u0646\u200c\u0622\u0648\u0631\u06cc\u060c \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0631\u0627\u06cc\u0647 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u0647\u0627 \u0648 \u0632\u06cc\u0631\u0633\u0627\u062e\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u0627\u062a\u06cc\u062f \u0648 \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc \u0645\u062c\u0631\u0628 \u0648 \u06a9\u0627\u0631\u0622\u0632\u0645\u0648\u062f\u0647\u060c \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0633\u0648\u0627\u0628\u0642 \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc ","link":"\/\u0646\u0634\u0627\u0646\u0647%e2%80%8f-\u0647\u0627\u06cc-\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631-\u062f\u0647\u0646\u062f\u0647\/","icon_type":{"benefit_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"3487","url":"\/\/ngiltd.org\/fa\/wp-content\/uploads\/2018\/10\/Signs-Icons.png"}}}}]” style=”3cols_corporate_second” links_target=”true” _array_keys=”{"items":"items"}” _made_with_builder=”true”][/benefits]

برگزاری دوره کلاس‌ های دیپلمای ریسک و ایمنی

سازمان IIRSM

ادامه...

برگزاری دوره بین اللملی مدیریت ایمنی

IOSH Managing Safely

ادامه...

اولی: برگزاری دوره‌ های نبوش  NEBOSH Health and Safety at Work و اصول مربوط به ایمنی

دومی: سلامت، شناسایی و مهار خطرات محیط کار و کاربرد عملی این دانش

ادامه...
http://ngiltd.org/fa/wp-content/uploads/2018/10/Dictionaty-Logo100-1-300x200.png

واژه‌ نامه‌ی فنی و به‌ روز شده‌ی شرکت ngi در گستره‌ی HSE
(بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

جستجو

اگر به واژه‌ی ویژه‌ ای در این‌ جا اشاره نکرده‌ایم، خواهشمند است آن را به آدرس glossary@ngiltd.org ارسال نمایید تا آن را در به‌ روز رسانی پسین بیافزاییم.

آمار کامیابی های شرکت ngi

[fid id=”41c56cac16ca152940db90a8ba8000e0″ number=”115″ title=”شمار پیمان خدمات آموزشی” icon_type=”{"fid_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"4655","url":"\/\/ngiltd.org\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Track-Records-Training.png"}}}” accent_color=”” digits_color=”” title_color=”” _array_keys=”{"icon_type":"icon_type"}” _made_with_builder=”true”][/fid]
[fid id=”9cd95c7d2c86fd4a2b411cf5fe0a9a97″ number=”123″ title=”شمار پیمان خدمات مشاوره” icon_type=”{"fid_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"4654","url":"\/\/ngiltd.org\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Track-Records-Consulting.png"}}}” accent_color=”” digits_color=”” title_color=”” _array_keys=”{"icon_type":"icon_type"}” _made_with_builder=”true”][/fid]
[fid id=”6f0f5aed49dbd7dfd82c6bb064e94829″ number=”269″ title=”شمار پیمان خدمات مهندسی تجهیزات” icon_type=”{"fid_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"4653","url":"\/\/ngiltd.org\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Track-Records-equipment.png"}}}” accent_color=”” digits_color=”” title_color=”” _array_keys=”{"icon_type":"icon_type"}” _made_with_builder=”true”][/fid]
[fid id=”145d4a3a62e7066f383381cd7efa1fd6″ number=”980000″ title=”شمار کار بدون LTI در سال 2018″ icon_type=”{"fid_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"4652","url":"\/\/ngiltd.org\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/LTI-FREE-2018.png"}}}” accent_color=”” digits_color=”” title_color=”” _array_keys=”{"icon_type":"icon_type"}” _made_with_builder=”true”][/fid]
[fid id=”433be27f4f3dca5696d209da5f7d8f15″ number=”14000000″ title=”شمار کار بدون LTI (مجموع)” icon_type=”{"fid_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"4651","url":"\/\/ngiltd.org\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/LTI-FREE-TOTALL.png"}}}” accent_color=”” digits_color=”” title_color=”” _array_keys=”{"icon_type":"icon_type"}” _made_with_builder=”true”][/fid]
[fid id=”d246648117850134f3851a80cb2bbe5c” number=”450000″ title=”شمار نفر ساعت آموزش برگزار شده” icon_type=”{"fid_icon":"custom","fontawesome":{"icon":""},"custom":{"icon":{"attachment_id":"4650","url":"\/\/ngiltd.org\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/Trainingg.png"}}}” accent_color=”” digits_color=”” title_color=”” _array_keys=”{"icon_type":"icon_type"}” _made_with_builder=”true”][/fid]

آخرین پروژه ‏های شرکت ngi

[posts_carousel id=”a7e944f6cf256f92ec09805d3c3b075e” carousel_type=”{"style":"default","default":{"read_more_text":"\u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0637\u0644\u0628","visible_posts":"3","visible_posts_small":"2","visible_posts_phone":"1","autoplay":{"enabled":"true","true":{"autoplay_speed":"4000"}}},"infinite":{"display_categories":"true","display_lightbox_link":"true","display_project_link":"true"}}” post_type=”fw-portfolio” posts_per_page=”3″ order_by=”date” sort_by=”DESC” taxonomy_query=”{"tax_query_type":"","only":{"cats_include":""},"except":{"cats_exclude":""}}” _array_keys=”{"carousel_type":"carousel_type","taxonomy_query":"taxonomy_query"}” _made_with_builder=”true”][/posts_carousel]
مشاهده همه پروژه ها

لینک‏های مرتبط

[revslider slider_alias=”Logo” _made_with_builder=”true”][/revslider]

آخرین اخبار

[blog_posts id=”40744669bda2e5e35da5a6ef772fa600″ style=”grid_cols_3″ pagination=”{"enabled":"false","true":{"pagination_style":"prev_next"}}” posts_per_page=”3″ order_by=”date” sort_by=”DESC” taxonomy_query=”{"tax_query_type":"","only":{"cats_include":""},"except":{"cats_exclude":""}}” with_thumbs_only=”true” _array_keys=”{"pagination":"pagination","taxonomy_query":"taxonomy_query"}” _made_with_builder=”true”][/blog_posts]

فروش ویژه

شرکت ندا گستر ایمنی، تنها ارایه دهنده آب و غذا برای شرایط اضطراری با ماندگاری ۵ سال

[shop id=”ec63c7df4ba54c2a3e7ea290d5a40b20″ style=”grid” pagination=”{"enabled":"false","true":{"load_more_text":"\u0628\u0627\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a"}}” posts_per_page=”3″ order_by=”rand” sort_by=”DESC” taxonomy_query=”{"tax_query_type":"","only":{"cats_include":""},"except":{"cats_exclude":""}}” _array_keys=”{"pagination":"pagination","taxonomy_query":"taxonomy_query"}” _made_with_builder=”true”][/shop]